Moeten we het verouderingsproces in zijn geheel beschouwen als een ziekte en van daaruit ouderdomsziekten bestrijden? Wat zouden de maatschappelijk economische gevolgen hiervan zijn (bijv. op het huidige of toekomstige pensioenstelsel)?

Iedereen wil graag gezond oud worden, maar het lijkt er steeds meer op dat dit het beste te bereiken is door het verouderingsproces zelf aan te pakken. Wat zouden de maatschappelijk economische gevolgen hiervan zijn (bijv. op het huidige of toekomstige pensioenstelsel)? Is het huidig pensioenstelsel werkelijk toekomstbestendig, hoe ver kijken economen vooruit bij het inrichten van stelsels die inherent gericht zijn op de toekomst?