Moderne ICT applicaties sluiten goed aan bij de belevingswereld van jongeren. Hoe zijn deze technologieën aan te wenden in het werkveld van VenJ?

Te denken valt aan een virtuele politie agent bij online bedreigingen, toepassen van serious games en educatie met virtual reality. Technologie wordt goedkoper, toegankelijker en intelligenter. Kunstmatige intelligentie kan je tegenwoordig studeren aan de universiteit. Op steeds meer terreinen wordt de computer beter dan het menselijk brein. Er komt een intieme technologie op doordat mensen en machines versmelten. Niemand weet precies wat daarvan de effecten zullen zijn. Wel is duidelijk dat innovaties op het gebied van neurowetenschappen, super computing, virtual reality en nanotechnologie een grote impact zullen hebben op het werkterrein van veiligheid en justitie. Hoe kunnen we gebruik maken van deze innovaties? En hoe gaan we om met onverwachte effecten? Wat betekent het bijvoorbeeld voor onze rechtshandhaving als slimme apparaten domme dingen gaan doen?