Mijn vraag is: welke factoren zijn als oorzaken aan te wijzen dat overheden geen lering heeft getrokken uit de duidelijke analyses en aanbevelingen over uit de hand gelopen ICT- en infrastructurele projecten zoals in rapporten en literatuur is beschreve

Met grote regelmaat wordt geconstateerd dat van complexe ICT- en infrastructurele projecten de geplande oplevering aanzienlijk is vertraagd en de begrotingen ruimschoots worden overschreden. Het gaat hier om vele miljarden euro’s belastinggeld. ICT-projecten van de Belastingdienst tot de OV-chipkaart, van C2000, het communicatiesysteem voor hulpverleningsdiensten, tot het Elektrisch Patiënten Dossier. Infrastructurele projecten: de HSL-Zuid werd drie jaar later opgeleverd dan gepland. Kostenbegroting werd met 76% overschreden. De kosten voor de Betuwelijn werd met 2,2 miljard euro overschreden. De Haagse tramtunnel: vier jaar vertraging en een kosten overschrijding van 87 miljoen euro. In de diverse rapporten werden de oorzaken vastgesteld wat er al zo mis ging. Rapporten over automatisering bij de Rijksoverheid (Algemene Rekenkamer ICT, 2007 en 2008), Eindrapport parlementair onderzoek naar ICT-projecten, Stopera (Commissie Herweijer 1998), Onderzoek naar infrastructurele projecten (Commissie Duivestein, 2004), Noord-Zuidlijn Amsterdam (Commissie Veerman, 2010). Zie ook Flyvbjerg, B, Bruzelius, N, Rothengatter, W, “Megaprojects and Risk, An Anatomy of Ambtion”, Cambridge University Press, 2003. Zo werd bijvoorbeeld bij de bouw van de Noord-Zuidlijn exact dezelfde fouten gemaakt als bij de bouw van de Stopera. In beide gevallen waren het vooral de stelposten die aanzienlijke kostenoverschrijdingen tot gevolg.