Mijn vraag aan de wetenschap: bewijs vanuit segmentale (embryologische -) opbouw de medische grondslag die acupunctuur echt heeft

bewijs vanuit segmentale (embryologische -) opbouw de medische grondslag die acupunctuur echt heeft. Door de vanuit embryologische fase ontstane segmentatie behoren organen/zenuwen/huis en botten per segment bijelkaar. Een probleem uit zich dan bv als een blaasaandoening maar wordt veroorzaakt door een wervelscheefstand (hierdoor overprikkeling zenuw naar blaas). Omdat tijdens de ontwikkeling de segmentatie behouden blijft maar de ligging van de diverse kiembladen verschuift raken gerelateerde delen iets van elkaar verwijderd doch met instandhouding van hun onderligende relatie! Acupuncttuur is grotendeels met deze medische kennis te verklaren. Als de medische professie segmentaal leert denken, kan ze betere diagnostiek bedrijven, vaker oorzakelijk behandelen, veel sneller werken en veel goedkoper zijn.