Met welke tests en strategieën kunnen we hart- en vaatziekten in verschillende situaties het beste eerder herkennen?

Veel hart- en vaatziekten slaan onverwacht toe. Zo kunnen een beroerte of een hartinfarct, of een hartstilstand op het sportveld zonder duidelijke klachten vooraf plotseling optreden. Het gevolg is vaak onherstelbare schade of zelfs een dodelijk afloop. Echter hoe onverwachts ze ook lijken, hart- en vaatziekten komen vaak niet uit de lucht vallen. Vaak blijkt achteraf dat er eerder aanwijzingen waren voor een hart- of vaatziekte, bijvoorbeeld flauwvallen, hartkloppingen, onverklaarde ongevallen, kortademigheid, slaapstoornissen, moeheid of algemene malaise. Patiënten, artsen of andere zorgverleners herkennen deze klachten vaak niet als een teken van hart- en vaatziekten. Dit geldt niet alleen voor klachten die kunnen wijzen op een beroerte of hartinfarct, maar ook voor andere hart- en vaatziekten, zoals vernauwingen in de beenslagaders. Ook blijkt vaak achteraf dat hart- en vaatziekten vaker in de familie voorkomen, maar was dat niet bekend bij de patiënt en bij de zorgverleners. Dit terwijl er vele hart- en vaatziekten zijn waarbij erfelijkheid een belangrijke rol speelt. Door beter inzicht in het voorkomen van hart- en vaatziekten in de familie kunnen mogelijk hart- en vaatziekten bij familieleden eerder en tijdig herkend worden. Er zijn in nederland veel samenwerkingsverbanden waardoor dit multidisciplinaire thema goed opgepakt kan worden