Met welke onderzoeksmethodieken kunnen veranderingen binnen de Langdurige Zorg voor ouderen optimaal gemeten worden?

Om te bepalen of er verbeteringen optreden bij de implementatie van een innovatie in de ouderenzorg zijn er geschikte methodieken nodig die de kwaliteit en de verbeteringen kunnen meten. Deze vraag is ingediend door het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO). Doel is de inhoud en de organisatie van zorg voor ouderen in een kwetsbare positie te verbeteren. Kwetsbaar refereert hierbij aan het risico op functieverlies en verminderde zelfredzaamheid door een combinatie van hoge leeftijd, chronische ziekten, welzijnsproblemen, gebrekkige woonsituatie, een zwak sociaal netwerk en/of een laag inkomen. Het NPO heeft 8 netwerken rondom de UMC's gevormd, met transitie- en onderzoekprojecten waarvan de resultaten wetenschappelijk worden vastgelegd. De opbrengsten van het NPO bestaan uit resultaten van projecten en uit de speciale NPO- werkwijze, waarbij de behoeften van ouderen leidend zijn en ouderen een belangrijke stem hebben.