Met welke moleculaire technieken kunnen we de vroegste veranderingen in de hartspier die uiteindelijk leiden tot hartfalen detecteren?

In Nederland zijn hart- en vaatziekten (HVZ) verantwoordelijk voor jaarlijks 39.000 doden, en 370.000 ziekenhuisopnames. De HVZ-gerelateerde kosten worden geschat op 8.3 miljard euro. Deze cijfers onderstrepen het belang van HVZ niet alleen voorde individuele patient maar ook voor de maatschappij als geheel. . Na een hartinfarct of bij chronische drukbelasting van het hart vinden er in het hart allerlei aanpassingen plaats om spiermassa en geometrie. Deze remodellering van het hart is geassocieerd met een verhoogd risico op het ontwikkelen van hartfalen, met name tegen de achtergrond van een steeds ouder wordende populatie. We hebben daarom dringend behoefte aan moleculaire tools voor de detectie van deze vroege, ongunstige veranderingen in het hart die leiden tot hartfalen.