Met welke moderne technieken en middelen kunnen de Nederlandse dijken verbeterd worden, met onder meer in het achterhoofd kabels en synthetische op trek belastbare weefsels, scheurvorming en ophogingsproblematiek?

In het kader van de waterveiligheid van Nederland moeten de komende jaren 15.000 km dijken geüpgraded worden. Een groot maatschappelijk vraagstuk waarin de publieke en private sector een belangrijke rol zullen moeten vervullen.