Met welke maatschappelijke en economische organisatievormen wordt betekenis van de creatieve industrie, via design thinking & research through design, voor transities naar ultra gepersonaliseerde productie en circulaire economie het best benut?

We weten dat aanpassingsvermogen en flexibiliteit van cruciaal belang zijn in de snel veranderende wereld om ons heen. Mensen, bedrijven en organisaties zullen in de (nabije) toekomst moeten kunnen functioneren en opereren in een omgeving die continue verandert en waarin weinig (planmatige) zekerheden zijn. Daarnaast geven technologische veranderingen en vernieuwingen de mogelijkheid om op ultra gepersonaliseerd niveau diensten, producten en strategieën te ontwikkelen. Hoe zouden deze eruit zien? En hoe ontwikkel je dit soort producten en diensten in een continue veranderende wereld? Hoe maken we technologie relevant voor de mensen die het gaan gebruiken? De creatieve industrie lijkt in haar manier van werken en de mindset van ontwerpers een manier van opereren te hebben die past bij wat deze onzekere toekomst vraagt. Daarnaast speelt zij een belangrijke rol door zaken van een andere kant te bekijken en kritische vragen te stellen. Willen organisatie overleven dan zal die reflectieve opstelling in het systeem opgenomen moeten worden.