Met welke interventies kunnen we de cognitieve achteruitgang bij neurodegeneratieve ziekten, waaronder de ziekte van Parkinson, afremmen?

Door de cognitieve achteruitgang bij neurodegeneratieve ziekten heeft de patiënt niet alleen direct last, maar ook omdat dit in toenemende mate de mogelijkheden voor oefenen (bijv. motorische training van lopen, spreken of slikken) beperkt. Als we beter begrijpen waardoor cognitieve achteruitgang ontstaat, wordt het wellicht ook mogelijk dit met medicatie of trainingstechnieken af te remmen.