Medisch onderzoek: bloeddrukverlagende medicijnen en diarree

Incontinentie is een groot probleem bij ouderen; speciaal in verpleegtehuizen waar oude mensen luiers moeten dragen omdat zij niet op tijd de WC kunnen bereiken. Veel oude mensen slikken ook medicatie tegen hoge bloeddruk. Mijn vermoeden op grond van eigen ervaring is dat hier een verband is en dat nader onderzoek van groot belang zou kunnen zijn. Omdat het effect niet onmiddellijk maar pas na een aantal weken (meer dan 6) en dan ook nog geleidelijk intreedt, is het niet onwaarschijnlijk dat het tot nu toe over het hoofd is gezien. Dat vraagt om nader onderzoek. Het maatschappelijk belang van dit onderzoek behoeft verder geen toelichting als je denkt aan al die oude mensen die misschien in de luiers zitten doordat zij medicijnen slikken tegen de hoge bloeddruk. Ik moet er persoonlijk niet aan denken om in die situatie terecht te komen. Dit onderzoeksvoorstel heb ik daarom al eerder voorgelegd aan mijn eigen internist die het interessant genoeg vond om een en ander eens nader te bekijken en ook van Lareb heb ik een geïnteresseerde reactie mogen ontvangen.