Mate van economisch voordeel/nadeel buitenlandse studenten en buitenlandse investeringen

Universiteiten doen aan innovatie die de Nederlandse industrie kunnen stimuleren. De vele buitenlandse studenten (o.a. uit China) geven we zo een unieke kijk in onze ontwikkelingskeuken en kunnen dat in hun eigen land te gelden maken. Wat is het economisch effect voor ons? Daaraan gekoppeld de vraag wat het economisch effect is als de ene industrie (b.v. kassenbouwers) de andere bedrijvigheid (b.v. tomaten- en rozenkwekers) in het buitenland uiteindelijk beconcurreert. Is het netto-effect (winst/verlies) bedrijfseconomisch op termijn al eens gemeten?