Ligt de vraag naar de juiste interpretatie van de kwantumfysica binnen bereik van de wetenschap?

Kwantummechanica bestaat in de gedaante van een abstract, mathematisch formalisme dat zeer nauwkeurig correleert met verschijnselen in de ‘werkelijke’ wereld. Het overweldigende succes van de kwantumfysica wordt ontsierd door het ontbreken van een algemeen aanvaarde interpretatie, een duiding van wat er precies door de wiskunde wordt beschreven. Klassieke logica, waarschijnlijkheid en causaliteit worden in elk geval geschonden en op alledaagse ervaring gebaseerde intuïtie werkt uitsluitend misleidend. Pogingen om de kloof te overbruggen hebben geleid tot een bonte verzameling mogelijke interpretaties, die elkaar veelal volstrekt uitsluiten, zoals bijvoorbeeld de Kopenhaagse interpretatie en de Veel-werelden-interpretatie. Deze beide interpretaties bevatten – in onze wereld – weinig toetsbare elementen, maar bijvoorbeeld de 'Consciousness causes collapse' interpretatie, die ook onder kwantumfysici tot op de dag van vandaag aanhangers heeft, lijkt in principe toch falsificeerbaar en daarmee een mogelijk onderwerp voor wetenschappelijk onderzoek?