Leuk gaan vinden waar je goed in bent, of beter worden in wat je leuk vindt

Hoe komt het dat sommige mensen bepaalde activiteiten goed kunnen (zoals rekenen, sporten, muziek maken) en hoe hangt dat samen met bepaalde ervaringen en motivatie? Zorgt plezier in de ervaring ervoor dat mensen een activiteit meer gaan ondernemen, er meer doorzettingsvermogen in laten zien en er dus beter in worden? Of is dit al afhankelijk van hoe succesvol die eerste ervaringen zijn, en bepalen die dat je iets leuk vindt om te doen? Verschilt dit per activiteit en verschilt dit misschien per persoon? Het kind dat lezen moeilijk vindt en (daarom?) nooit uit zichzelf een boek oppakt ontneemt zichzelf wellicht ook de kans om beter te worden. Hetzelfde kind kan bij een andere activiteit juist enorm veel doorzettingsvermogen tonen. En hoe is de omgeving hierop van invloed? Maakt het uit wat en hoe je leeftijdsgenoten dit doen? En wat is de invloed van ouders en leerkrachten?