Leidt vervroegde bloei van fytoplankton in een veranderend klimaat tot een hogere algen sterfte door virussen en daardoor tot lagere beschikbaarheid van voedsel voor organismen in de zee?

Door het opwarmende klimaat lijkt de groei van fytoplankton (micro-algen) in de zeeën en oceanen eerder in het jaar te beginnen. De begrazers van fytoplankton, de tweede schakel in de voedselketen, zijn daar mogelijk niet op ingesteld en kunnen daardoor een belangrijke voedselbron missen. Dit geldt vooral als de rol van grazers in de sterfte van fytoplankton wordt overgenomen door virussen. Sterfte door virussen is een natuurlijk proces, maar leidt tot het uiteenvallen van de algencellen en daardoor tot het verdwijnen van biomassa voor hogere trofische niveaus. Een lagere productie van biomassa op microbieel niveau zal grote effecten kunnen hebben voor al het leven in de zeeën en oceanen.