Leidt robotisering uiteindelijk automatisch tot realisatie van het socialistisch ideaal?

Robotisering leidt uiteindelijk een progressieve afname van werk (eerst fysiek, later ook geestelijk). Welvaart vereist echter bestedingen. Als uiteindelijk producten en diensten zonder menselijke interventie worden gemaakt dient iedereen een inkomen te hebben, los van het hebben van arbeid en de onderscheidenheid van menselijke kwaliteiten daarin en dus een gelijk inkomen.