Leidt het oefenen van taal in virtual world games tot een betere taalvaardigheid bij kinderen met een taalachterstand of taalontwikkelingsstoornis?

Kinderen leren taal, zoals nieuwe woorden, het beste vanuit interactie met de relevante context, bv de supermarkt, een pretpark, de dierentuin. Deze context en de interactie met die context wordt gesimuleerd in virtual world games. Deze games worden succesvol toegepast in het Vreemde Talen onderwijs voor volwassenen. Werkt dit ook voor meertalige kinderen met een achterstand in het Nederlands? En voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis? Een achterstand in de taalverwerving heeft negatieve gevolgen voor de sociale-emotionele ontwikkeling van het kind en een grote negatieve impact op schoolsucces.