Leidt het bevorderen van zelfmanagement tot betere kwaliteit van zorg, minder complicaties en meer patiënttevredenheid?

Er is een sterke roep om meer zelfmanagement van chronische ziekten, in de hoop dat de kosten hiermee om laag zullen gaan. Vraag is echter of zelfmanagement inderdaad panacee is en of het voor de patiënt tot betere zorg leidt.