Leidt de opwarming en verzuring van de oceanen tot verhoogd risico op virusinfecties van de (micro-)organismen die in zee leven?

Klimaatverandering heeft tot gevolg dat de zeeën en oceanen warmer worden en dat de hoeveelheid kooldioxide in het water toeneemt (verzuring). Deze processen beïnvloeden het leven in zee, dat voornamelijk uit hele kleine organismen (microben) bestaat. We weten dat veranderingen in leefmilieu een bedreiging vormen van de volksgezondheid door onder andere uitbreiding van ziekteoverbrengers. Zal het leven in zee gevoeliger worden voor infecties?