Leidt de inzet van ervaringsdeskundigheid in de ggz, tot werkelijke verbetering van de zorg, en toename van welbevinden en empowerment bij gebruikers van de zorg..

In de GGz en daarbuiten is een nieuw beroep in opkomst ervaringsdeskundige. Hier wordt veel van verwacht, met name op gebied van een fundamentele verandering in oriëntatie van de GGz op herstel en empowerment en vermindering van stigma dat gekoppeld is aan een psychiatrische diagnose of verslaving. Maar ook voor individuele patiënten die zich meer kunnen bezighouden met mogelijkheden en kansen omdat zij op hun kracht worden aangesproken en niet op beperkingen en ziekte. Wat zijn de werkzame elementen bij de inzet van ervaringsdeskundigheid en kunnen deze positieve verwachtingen wetenschappelijk worden onderbouwd.