Leidt chronische stress tot een verhoogd risico op volksziekten, zoals hart- en vaatziekten, obesitas, kanker en depressie?

Van langdurige psychische stress (bijvoorbeeld hoge werkdruk) of lichamelijke stress (zoals bijvoorbeeld ontstaat bij slaaptekort of bij het werken in ploegendiensten) wordt al langer vermoed dat het kan leiden tot bepaalde volksziekten zoals hart- en vaatziekten, obesitas, kanker en depressie. Er is nog veel onduidelijkheid over het daadwerkelijk bestaan van deze relaties. Stress was tot voor kort niet goed te meten. Er werd gewerkt met vragenlijsten om psychische stress in kaart te brengen en met metingen van het stresshormoon cortisol in bloed of speeksel om de stress van een bepaald moment te meten. Deze laatste metingen zijn echter momentopnames en geven geen beeld van de lange termijn stress. Inmiddels zijn er nieuwe technieken beschikbaar om betrouwbaar het stress(hormoon) niveau te meten over een langer tijdsbestek. Het is van een groot maatschappelijk belang om te onderzoeken of langdurige stress inderdaad leidt tot een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, obesitas, kanker en depressie. Indien dit zo is, zou er meer gefocust kunnen worden op reductie van (het biologische) stress niveau.