leidt 3D multimaterial additive manufacturing een paradigma verandering in de maakindustrie in

Productie met vele onderdelen is lastig ivm logistiek alles op juiste moment voor juiste order op de juiste plaats bij elkaar brengen. Dit leidt vaak tot grote fabrieken. Met 3D printen kan multimateriaal geprint worden en vereenvoudigt de logistiek aanmerkelijk als een product in een reeks sequentiële stappen wordt opgebouwd, zeker als dat met 3D printing zelfs in serie van 1 kan. Ultimo leidt dit tot een architectuur waarbij in regio's kleine fabrieken ontstaan dicht bij de markt die op basis van een recept binnen een paar uur een product voor een klant kunnen maken (een soort 3D copy shop om de hoek). Geen voorraden, klant specifiek, container-sized fabrieken, etc zijn allemaal paradigma veranderingen met kansen om maak industry en bijbehorende banen vast te houden