Leiden mondialiseringsprocessen tot toenemende versmelting of grotere diversiteit in muzieksoorten? Wat vertelt ons dat over de wijze waarop mensen onderscheid maken tussen muzieksoorten?

Mondialisering is een slecht afgebakend begrip dat al eeuwen aan de gang is, en economische, politieke en culturele dimensies heeft die soms moeilijk met elkaar vergeleken kunnen worden. Desondanks kan onderzoek naar de impact van de verkleining van relatieve afstand, grotere mobiliteit, (digitale) communicatietechnologie en verspreidingsmogelijkheden licht werpen op hoe muzikale praktijken en tradities inspiratie ontlenen aan elkaar, veranderen door elkaar, en hun eigenheid telkens opnieuw articuleren. De laatste decennia wordt hier steeds meer over geschreven, maar een metastudie op basis van al dit rijke materiaal is nog niet geopperd.