Leefstijl –waarbij voldoende bewegen en niet te veel (langdurig) zitten (“exercise=medicine”), en ook gezonde voeding, heel belangrijk zijn- is van cruciaal belang bij preventie, behandeling, revalidatie en langdurige zorg van de belangrijkste chronisch

Binnen het thema Human Health & Life Sciences (H2LS) werken VU, VUmc en Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) samen aan de ontwikkeling en versteviging van onderwijs en onderzoek op het gebied van leven, gezondheid en gezondheidszorg. Dat gebeurt vanuit een brede insteek, waarin de continua van fundamentele kennis naar toepassing, van preventie via cure naar care, en van de fundamentele wetenschappen naar toegepast centraal staan. Specifieke aandachtgebieden zijn public (mental) health, neurowetenschappen, oncologie, hart en vaten, sport en bewegen, beeldvorming, diagnose, en waarin steeds aandacht is voor zowel soma als psyche.