Kunnen wij zelf een levende cel in elkaar zetten?

Levende cellen worden gekenmerkt door complexe, dynamische reactienetwerken van eiwitten en nucleïnezuren. De levende cel functioneert doordat energie en stoffen continu worden aangedragen en reacties ver van evenwicht plaatsvinden. Voor een bacterie als Escherichia coli is de samenstelling van de cel grotendeels in kaart gebracht. Het aantal componenten is te vergelijken met de 6 miljoen onderdelen waaruit een Boeing 747 is opgebouwd. Het ontbreekt ons echter aan een blauwdruk om een cel vanuit de afzonderlijke biomoleculen op te bouwen. In feite ontbreekt het ons aan voldoende kennis en inzicht hoe leven werkelijk functioneert. De bundeling van krachten van biologen, chemici, informatici en fysici, levert nieuwe mogelijkheden waarmee het bouwen van een cel binnen bereik komt. Het ontwerpen en ‘bottom up’ bouwen van nieuwe op cel-lijkende systemen is een enorme wetenschappelijke uitdaging, maar heeft ook ongekende toepassingsmogelijkheden. Het uiteindelijke doel is het construeren van een cel die kan groeien en waarin allerlei processen kunnen evolueren. Nederland speelt in dit veld een vooraanstaande rol met tal van toponderzoekers en bedrijven die complexe dynamische systemen bestuderen. Er ligt een enorme kans om in Nederland een wereldwijde ‘hub’ voor dit onderzoek te maken, met alle bijbehorende high-tech bedrijvigheid

Bijbehorende clustervragen