Kunnen wij woningen zo ontwerpen dat aanpassingen in woningen eenvoudig mogelijk zijn om oudere mensen zo lang mogelijk in hun eigen woning te laten wonen?

Met het politieke besluit om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en het merendeel van de verzorgingstehuizen te sluiten, wordt de noodzaak de woning aan te kunnen passen voor bewoning bij ouderdomsziektes (dementie, parkinson, etc.) groot. Ook het kunnen monitoren van patiënten en bieden van zorg op afstand moeten mogelijk gemaakt worden. Deel van de aanpassingen zullen ruimtelijk zijn (uitbouw met bed op begane grond bijvoorbeeld), een ander deel functioneel (traplift bijvoorbeeld) en weer een ander deel installatietechnisch (bedieningspanelen/robotica, sensortechnologie en diagnosesoftware).