Kunnen wij slimme medicijnen ontwerpen die de moleculaire regulatie-netwerken in de mens bijsturen om zo ziekte te genezen of te voorkomen?

De ontwikkelingen in de biochemie maken het mogelijk om complexe netwerken en machinerieën van grote biomoleculen, met name eiwitten, in kaart te brengen. Veel biochemische processen worden zo door grote groepen van samenwerkende eiwitten aangestuurd, zodat processen op de juiste plaats en tijd plaatsvinden in bijvoorbeeld het menselijk lichaam. De meeste huidige generatie medicijnen zijn kleine chemische verbindingen, die een remmende werking hebben. Daarnaast is er een klein, maar uiterst succesvol, begin gemaakt met de toepassing zgn. ‘biologicals’. Deze biologicals zijn voornamelijk gebaseerd op antilichaam-eiwitten (met succesvolle nieuwe Nederlandse bedrijven op dit terrein). Deze ontwikkelingen staan tot nu toe in de kinderschoenen. Hier liggen waarschijnlijk enorme kansen en nieuwe mogelijkheden. Aan de Nederlandse samenwerkende chemici en medici de taak om a) de netwerken dusdanig goed te ontrafelen om aangrijpingspunten te creëren, b) nieuwe moleculaire diagnostische tools te ontwikkelen die de regulatie volgen en c) nieuwe (betaalbare!) moleculen te ontwikkelen of, bestaande eiwitten aan te passen, om de processen te kunnen bijsturen. Met deze ontwikkelingen wordt ‘moleculaire geneeskunde’ in de toekomst hopelijk mogelijk.