Kunnen wij het energieverlies (wrijvingsverlies en materiaalverbruik door slijtage) binnen 10 jaar met 50% verminderen?

Momenteel wordt er heel aandacht besteed aan: 1) Het op een verantwoorde manier van energie opwekken (windturbines, zonnecellen, etc. etc.) 2) Op een verstandige manier (schaarse) materialen in te zetten en her te gebruiken. Het verbruik ervan (energie en materialen) krijgt onvoldoende aandacht. Er is vooruitgang geboekt op het gebied van energieverbruik, bijvoorbeeld, isolatie (woningen, etc.) en verlichting (van gloeilamp naar LED verlichting) en hergebruik van materialen. Echter, het energieverlies (ten gevolge van wrijving) en verbruik van materialen (ten gevolge van slijtage) in mechanische systemen is nog steeds een ondergeschoven kindje. De vraag die gesteld kan worden is: “Kunnen wij het energieverlies (wrijvingsverlies en materiaalverbruik door slijtage) binnen 10 jaar met 50% verminderen.”