Kunnen wij de geloofswerelden van mensen in kaart brengen?

Mensen uiten voortdurend hun mening over zaken. Welke mening ze hebben, waarover ze een mening hebben, met wie ze hun mening delen zegt iets over de geloofswereld waartoe ze behoren en ook waar ze hun kennis en informatie vandaan halen en hoe die zich verspreidt. In medische websites vindt een voortdurende beïnvloeding plaats van mensen door middel van ongecontroleerde informatieuitwisseling. Vergelijk de discussie over inentingen en bijwerkingen die ertoe leiden dat vaccinatieprogramma's mislukken. In hoeverre kunnen computersystemen deze informatie harvesten van sociale media, nieuws, fora en hoe kan een systeem ontwikkeld worden dat mensen inzicht geeft in die geloofswerelden en waar kennis en informatie vandaan komen?