Kunnen wetenschappers als experts in hun vakgebied niet beter zelf bepalen waar ze onderzoek naar zouden moeten doen in plaats van leken?

Het merendeel van de reeds ingediende vragen op deze pagina geeft al aan dat het grote publiek weinig benul heeft van wat concrete, haalbare en relevante wetenschappelijke vragen zouden kunnen zijn. Het merendeel is irreëel, rechtstreeks uit science fiction afkomstig, of geheel en al gericht op 'praktische toepassingen.' Om te voorkomen dat wetenschap verwordt tot een soort 'research and development' departement dat zich alleen met de meest voor de hand liggende praktische zaken mag bezighouden, zouden we wetenschappers wederom het vertrouwen moeten geven dat zij zelf kunnen bepalen waar zij onderzoek naar doen. Wetenschappers kunnen immers zelf als geen ander beoordelen welke vragen een antwoord behoeven. Zij zullen daarbij verder kijken dan de gewone man, zich meer richten op fundamentele problemen, en zich niet laten beperken door de waan van de dag of vraag of iets ook direct 'praktisch nut' zal hebben.