Kunnen we winst boeken door nieuwe experimentele behandelingsmethoden –zoals brain-computer interfaces- te ontwikkelen of door ons te richten op wat de patiënt en zijn / haar omgeving nog wél aan herstelcapaciteit kunnen bieden?

Heel veel psychiatrische en neurologische ziekten –zoals autisme, psychotische stoornissen, epilepsie, beroerte of spierzenuwziekten- zijn nog maar beperkt te behandelen en niet te genezen.