Kunnen we voorspellen welke kinderen/mensen astma gaan ontwikkelen?

De Wereld Gezondheid Organisatie heeft becijferd dat longziekten jaarlijks wereldwijd tenminste 7,7 miljoen dodelijke slachtoffers eisen. Daarmee staan longziekten op nummer één. Bovendien: binnen de kankergerelateerde sterfte neemt longkanker de leiding. Daarnaast overlijdt 35-50% van de mensen opgenomen met een longaanval binnen twee jaar. Dit is schrikbarend hoger dan de sterfte na een hartaanval: die is namelijk 8-15%. En het aantal mensen met longziekten blijft stijgen. Kortom: longziekten vormen een steeds zwaardere last voor de samenleving. Daarom is het belangrijk te voorkómen dat mensen een longziekte krijgen. Dit betekent investeren in schone lucht, voorkómen dat mensen/kinderen gaan roken en te weten komen wie risico loopt op het ontwikkelen van een longziekte.