Kunnen we via miniaturisatie van apparaten en de integratie van apparaten en sensoren het energiegebruik van apparaten reduceren?

Dit is een chemische vraag die ook is geïdentificeerd in het visiedocument Chemistry & Physics, Fundamental For Our Future dat onder leiding van de Commissie Dijkgraaf in samenspraak met een groot aantal stakeholders uit wetenschap en bedrijfsleven tot stand is gekomen.