Kunnen we vernieuwende gedragsinterventies ontwikkelen die een gezonde leefstijl bevorderen, juist voor mensen die dit het meest nodig hebben?

Veel van de huidige interventies zijn vooral aansprekend voor mensen die toch al een gezonde leefstijl hebben. Hoe bereiken we de mensen die deze interventies het hardste nodig hebben? Voor de topsector LS&H is kwalitatief onderzoek (http://www.zonmw.nl/?id=53&tx_zonmwdata_pi3[themaid]=19&tx_zonmwdata_pi3[subpage_id]=4518) gedaan onder meer dan zeventig stakeholders van het hbo op het gebied van Health. Een meerderheid gaf aan dat het antwoord op deze vraag tot grote innovaties en economische verbeteringen zou leiden. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek kunnen hogere en middelbare beroepsopleidingen en -trainingen worden geactualiseerd en van een meer interdisciplinair karakter worden voorzien, bijvoorbeeld op het snijvlak van zorg-, sociale wetenschappen, technologie en creativiteit en design.