Kunnen we toekomstige condities aan het aardoppervlak en in de oceanen voorspellen zonder biologische evolutie in beschouwing te nemen?

Menselijke activiteiten leiden tot diverse verstoringen van het systeem aarde (opwarming, hogere kooldioxide, hogere beschikbaarheid van stikstof, veranderend landgebruik, verlies aan biodiversiteit). De huidige generatie van computermodellen in klimaatonderzoek nemen aan dat de biologische actoren blijven functioneren zoals ze nu doen: adaptatie en evolutie worden verwaarloosd. De vraag is of deze benadering correct is en zo niet hoe we dit wel kunnen doen.