Kunnen we slimme materialen ontwikkelen die minder energie kosten om te maken, en die in plaats van energie verbruiken, energie genereren en zich adapteren aan de omgeving?

Dit is een chemische vraag die ook is geïdentificeerd in het visiedocument Chemistry & Physics, Fundamental For Our Future dat onder leiding van de Commissie Dijkgraaf in samenspraak met een groot aantal stakeholders uit wetenschap en bedrijfsleven tot stand is gekomen.