Kunnen we sensoren ontwikkelen die in het lichaam real-time specifieke moleculen detecteren en signalen afgeven om een systeem in het lichaam te corrigeren op moleculair niveau?

Dit is een chemische vraag die ook is geïdentificeerd in het visiedocument Chemistry & Physics, Fundamental For Our Future dat onder leiding van de Commissie Dijkgraaf in samenspraak met een groot aantal stakeholders uit wetenschap en bedrijfsleven tot stand is gekomen.