Kunnen we sensoren al tijdens de productie integreren in geavanceerde componenten, bijv. door 3D-printing technieken?

Digitalisering verandert onze samenleving. De combinatie van opkomende technologieën, zoals het internet, micro-sensoren, 3D-printing en big data maakt volledig nieuwe producten en diensten mogelijk. Wie had vijf jaar geleden gedacht dat bedrijven als Philips, GE en Siemens zich volledig richten op zorgtechnologie (health tech) en Google en Apple met slimme horloges als grootste bedreiging ervaren? Hun slimme horloges vol met sensoren die permanent onze hartslag en lichaamstemperatuur registeren, bieden straks de mogelijkheid om op basis van deze data (-analyses) bijvoorbeeld nieuwe zorgdiensten aan te bieden. Aan harde technologie zijn actieve materialen nodig voor sensing en actuatie op basis van combinaties van materialen, in multi-scale architecturen en met functionele gradiënten die vervaardigd worden en volledig geïntegreerd in een compleet product met 3D printing. Ontwerpers tekenen niet meer, maar laten computers optimale structuren uitrekenen.