Kunnen we privacy ook als kans benutten?

Er zijn veel zorgen bij experts en journalisten over onze online privacy. Kranten, boeken en films gaan hier over. Deels is de zorg terecht. De trend van het gepersonaliseerde internet is indringend. We kunnen niet meer functioneren zonder gebruik te maken van "gratis" diensten als facebook, whatsapp, en gmail. Activiteiten worden op facebook of teamsweb gemaakt. Als je niet aangesloten bent doe je niet meer mee. Dat maakt duidelijk dat privacy ook kanzen biedt. Met big data zijn er ook zorgen als ze gebruikt worden voor publieke doeleinden omdat 'minority report' en 'big brother' al snel op de loer liggen. Maar zonder data worden kansen in het kader van rechtshandhaving, veiligheid of dienstverlening (empowerment van burgers) gemist. Met andere woorden: hoe kunnen we privacy als kans zien? Hoe kunnen we met privacy prudent omgaan. d.w.z. veilig en met inachtneming van belangen van individuele burgers? Jarenlang was "milieu' een kostenpost voor met name het bedrijfsleven. Nu is "milieu" handelswaar geworden getuige van allerlei duurzame producten in schappen van winkels. Kan zoiets ook met privacy gebeuren?