Kunnen we onze kennis over lichaamseigen “antibiotica” inzetten voor de bestrijding van infecties veroorzaakt door antibioticum-resistente micro-organismen?

Resistentie van micro-organismen tegen een brede range aan antibiotica is een toenemend probleem bij de behandeling van patiënten met infectieziekten. Het komt steeds vaker voor dat micro-organismen resistent zijn tegen alle beschikbare antimicrobiële middelen. De ontwikkeling van nieuwe antibiotica biedt vooralsnog onvoldoende perspectief om deze uitdaging het hoofd te bieden. Alexander Flemming ontdekte niet alleen het antibioticum penicilline, maar ontdekte ook dat neusslijm een lichaamseigen antibioticum bevat: lysozym! Inmiddels blijkt dat er veel meer lysozym-achtige lichaamseigen antibiotica zijn, die vaak worden samengevat onder term antimicrobiële peptiden. Toch gebruiken we deze kennis over ons eigen lichaam nog nauwelijks voor een betere behandeling. Het blijkt nu dat deze antimicrobiële peptiden ook goed in staat zijn om de micro-organismen te bestrijden die resistent zijn tegen conventionele antibiotica: ze werken dus tegen “superbugs”! We kunnen mogelijk grote stappen zetten in de behandeling van deze moeilijk of niet te behandelen infecties door te onderzoeken hoe we het toedienen van deze peptiden of de stimulering van het lichaam om meer antimicrobiële peptiden te maken kunnen inzetten bij de behandeling van deze infecties. Voor deze uitdagende stap van het lab naar de kliniek is onderzoek nodig!