Kunnen we onze energiebehoefte oplossen met water.

Met schone, maar discontinue energiebronnen, zoals zon en wind, kunnen we water splitsen in waterstof en zuurstof. Ik de brandstofcel brengen we de waterstof samen met lucht (20% zuurstof) voor de verbranding. Samenvoegen van waterstof en pure zuurstof geeft een oncontroleerbare explosie. We moeten dus op zoek naar een soort katalysator, waardoor de verbranding beter verloopt en we niet alle zuurstof, die vrijkomt bij de elektrolyse, weg moeten gooien. Dat is bovendien zonde van de energie (en dus kosten) die we er in gestoken hebben. Als tussenstap kunnen we wellicht een deel van de zuurstof gebruiken.