Kunnen we ons parlementair stelsel beperken tot die politieke partijen/stromingen: links, rechts en midden?

De afstand tussen de politiek en de burger wordt alleen maar groter door een versnipperd palet aan politieke partijen en stromingen, die na de verkiezingen hun programma's moeten bijsturen om tot wetgeving te kunnen komen, hetgeen doorgaans wordt ervaren als verkiezersbedrog. Een Tweede Kamer met drie partijen, die ieder 33 zetels krijgen maakt de politiek voor het electoraat een stuk inzichtelijker, en daardoor de betrokkenheid groter. De Kamervoorzitter wordt direct in functie gekozen. De Eerste Kamer is een hopeloos verouderd instituut dat moet worden afgeschaft.