Kunnen we nog nieuwe antibiotica vinden of maken om het grote resistentieprobleem het hoofd te bieden?

De snel toenemende resistentie van ziekteverwekkende bacterien tegen bijna alle beschikbare antibiotica is een escalerend probleem. Wanneer er binnen afzienbare tijd geen nieuwe antibiotica op de plank komen kan een catastrofale situatie ontstaan wanneer een pathogeen tegen alle bestaande middelen resistent is. Daarom is een gezamenlijke inspanning van wetenschap, kennisinstellingen en industrie om nieuwe antibiotica te vinden en te maken (bijv. met behulp van synthetische biologie gecombineerd met organische chemie) op korte termijn van groot belang. We kunnen hier niet langer mee wachten omdat de ontwikkelingstijd aanzienlijk is en de klinische studies naar veilig gebruik ook hun tijd vergen. Resistentieonderzoek alleen is niet genoeg: er moeten nieuwe middelen komen, liefst met de eigenschap dat bacterien er langzamer of lastiger resistent tegen kunnen worden. Er is voldoende expertise en drive in Nederland aanwezig om deze uitdaging voortvarend op te pakken. Er zijn al initiatieven vanuit Groningen, Leiden en Amsterdam om grotere samenwerkingsverbanden op dit gebied aan te gaan.