Kunnen we nieuwe toestanden van quantum materie stabiliseren buiten evenwicht?

Eén van de manieren om interessante fysische toestanden te creeren is om een periodieke verstoring te laten werken op een bepaald systeem. Een mooi voorbeeld vanuit de klassieke mechanika is de zogeheten `slinger van Kapitza’ (zie bijvoorbeeld https://www.youtube.com/watch?v=uX-_37fneNQ) waarbij een gedreven slinger stabiel is als hij op zijn kop staat. In een quantum systeem is dit idee ook toepasbaar, maar dit is moeilijk te beschrijven vanuit de theorie, omdat de periodieke vertstoring willekeurig veel energie in het systeem kan pompen. Traditionele methodes van veel-deeltjes quantum fysica, met als basis effectieve theorieën in de limiet van lage energieën, zijn dus onvoldoende. De uitdaging is om gebruik te maken van recente ontwikkelingen in de theorie van exact oplosbare modellen, waarmee toestanden met willekeurig veel energie behandeld kunnen worden, zodat een beter begrip kan worden verkregen over relevante toestanden en hun eigenschappen buiten evenwicht.