Kunnen we nieuwe staalsoorten ontwikkelen die kunnen opereren onder extreme condities en de efficiëntie van energieomzetting vergroten?

Dit is een chemische vraag die ook is geïdentificeerd in het visiedocument Chemistry & Physics, Fundamental For Our Future dat onder leiding van de Commissie Dijkgraaf in samenspraak met een groot aantal stakeholders uit wetenschap en bedrijfsleven tot stand is gekomen.