Kunnen we nieuwe nanomaterialen en synthesetechnieken ontwikkelen om efficiënt en goedkoop zonne-energie op te wekken en op te slaan?

Dit is een chemische vraag die ook is geïdentificeerd in het visiedocument Chemistry & Physics, Fundamental For Our Future dat onder leiding van de Commissie Dijkgraaf in samenspraak met een groot aantal stakeholders uit wetenschap en bedrijfsleven tot stand is gekomen.