Kunnen we nieuwe materialen ontwikkelen waarmee we goed betaalbare en zeer grootschalige duurzame energievoorziening bereiken?

De samenleving staat voor een grote uitdaging vanwege de bittere noodzaak voor het ontwikkelen van nieuwe technologie voor duurzame energievoorziening. De beste oplossingen zullen gebruik maken van de directe omzetting van de enorme hoeveelheid energie die de zon aan het aardoppervlak biedt. Het simpelweg verbranden van materiaal dat in vele miljoenen jaren met behulp van zonlicht is geproduceerd (fotosynthese!) moet stoppen omdat de bronnen snel uitgeput raken en de atmosfeer ernstig vervuild wordt. Er zijn twee soorten strategieën waarmee we het gebruik van fossiele brandstoffen kunnen terugdringen. Verminderen van de energiebehoefte: bijvoorbeeld door het ontwikkelen van energiezuinige elektronische apparatuur en verlichtingssystemen. Vervangen: door andere, schone, duurzame energiebronnen te gebruiken. In beide gevallen is het noodzakelijk dat we nieuwe materialen ontwikkelen waarmee dit mogelijk wordt. Kunnen we materialen ontwikkelen waarmee we silicium, kunnen vervangen in zonnepanelen zodat ze nog duurzamer, goedkoper en makkelijk op gigaschaal produceerbaar kunnen worden? Kunnen we ‘brandstoffen’ maken middels zonne-energie, bijvoorbeeld door watersplitsing? Multidisciplinair materialenonderzoek door chemici, fysici en technici is beslist nodig om de oplossingen te vinden. Nederland heeft uitstekende onderzoeksgroepen om dit voor ons allen te doen!