Kunnen we nieuwe katalytische chemie ontwikkelen om bestaande (stoichiometrische) processen te vervangen door schonere syntheseroutes?

Veel industriële processen zijn gebaseerd op oude chemie, ontwikkeld in het begin van de vorige eeuw. Om moleculen te activeren zijn vaak stoichiometrische hoeveelheden van reagentia nodig (zoals chloorgas, fosgeen), waardoor bij de vorming van het product noodzakelijkerwijs ook grote hoeveelheden bijproducten ontstaan. Met de kennis die is ontwikkeld op het gebied van (homogene/heterogene) katalyse moeten we nieuwe katalytische reacties kunnen ontwerpen, het liefst uitgaande van hernieuwbare grondstoffen, waarbij minder of geen bijproducten ontstaan. Kennis moet worden ontwikkeld om deze nieuwe reacties mogelijk te maken, voor een meer duurzaam gebruik van onze grondstoffen en voor reductie van de hoeveelheid afval die geproduceerd wordt in industriële processen.