Kunnen we nieuwe diagnostische en therapeutische technieken ontwikkelen die de patientafhankelijke behandeling van boezemfibrilleren verbeteren?

In Nederland zijn hart- en vaatziekten (HVZ) verantwoordelijk voor jaarlijks 39.000 doden, en 370.000 ziekenhuisopnames. De HVZ-gerelateerde kosten worden geschat op 8.3 miljard euro. Deze cijfers onderstrepen het belang van HVZ niet alleen voor de individuele patient maar ook voor de maatschappij als geheel. Boezemfibrilleren (AF) is geassocieerd met een verhoogde morbiditeit en mortaliteit. De prevalentie van AF zal blijven stijgen, en zal blijvend een grote wissel trekken op de algemene gezondheidskosten. Anti-aritmica zijn vaak niet effectief in het voorkomen van AF episodes, en ablatietherapie blijkt ook minder succesvol dan gedacht. In patienten waarin de aandoening persisteert, is AF niet meer afhankelijk van de aanwezigheid van een trigger, maar wordt de ritmestoornis in stand gehouden door een aritmisch substraat. Ervan uitgaande dat AF geelimineerd kan worden door ablatie van deze trigger of het aritmische substraat, dan zal multi-site hoge-dichtheids mapping een geschikte methode blijken om AF zodanig goed te karakteriseren dat patientspecifieke behandeling van AF mogelijk wordt.