Kunnen we nieuwe chemie ontwikkelen die de productie van elektriciteit uit brandstoffen mogelijk maken in geavanceerde brandstofcellen gebaseerd op goedkope en duurzame katalytische elektroden?

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de chemie als geheel. De snel groeiende wereldbevolking zet alle productiemethoden van materialen, chemicaliën en brandstoffen steeds verder onder druk. Milieuverontreiniging moet worden voorkomen en klimaatproblemen moeten worden aangepakt. We moeten ervoor zorgen dat we onze chemicaliën op een zo efficiënt mogelijk manier maken, met zo min mogelijk energie, zo schoon mogelijk met min mogelijk bijproducten. Efficiënte manieren om energie te winnen is ook een speerpunt in de ontwikkeling van een duurzame samenleving. Deze vraag is ingediend vanuit het perspectief van het zwaartepunt Duurzame Chemie aan de UvA.